Notice: file_get_contents(): read of 8192 bytes failed with errno=21 Is a directory in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4623 Notice: Error when decoding a JSON file at path /var/www/html/wp-content/themes/rebelle/resources: Syntax error in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4631 Notice: file_get_contents(): read of 8192 bytes failed with errno=21 Is a directory in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4623 Notice: Error when decoding a JSON file at path /var/www/html/wp-content/themes/rebelle/resources: Syntax error in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4631

News Tag: Swedish

Avnotering av aktierna i Rebelle från Nasdaq First North Growth Market

26 augusti 2022 Nasdaq har godkänt Rebelles ansökan om avnotering av bolagets aktier. Sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market kommer att vara den 9 september 2022. Den 22 augusti 2022 offentliggjorde Rebelle AB (publ) (“Rebelle”) att bolagets styrelse hade ansökt om avnotering av aktierna i Rebelle från Nasdaq First North Growth … Continued

Rebelle (publ) publicerar delårsrapport, april – juni 2022

Andra kvartalet april – juni 2022 Intäkterna uppgick till MEUR 1,38 (1,83) Rörelseresultatet för period uppgick till MEUR -1,92 (-0,45) Justerat rörelseresultatet för period uppgick till MEUR -1,51 (-0,38) Vinst per aktie uppgick till EUR -0,09 (-0,03) Perioden 1 januari, 2022 – 30 juni, 2022 Intäkterna uppgick till MEUR 3,10 (4,07) Rörelseresultatet för period uppgick … Continued

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Rebelle AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 september 2022 Rebelle AB (publ), 559328-4689, (“Rebelle” eller “Bolaget”) håller extra bolagsstämma fredagen den 16 september 2022 klockan 10.00 på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hamngatan 2, 111 47 Stockholm. Inpassering och registrering börjar klockan 9.30. Kallelse till den extra bolagsstämman sker på begäran … Continued

Rebelle har ansökt om avnotering av sina aktier från Nasdaq First North Growth Market

22 augusti 2022 Den 25 juli 2022 offentliggjorde Vinted UAB (”Vinted”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Rebelle AB (publ) (”Rebelle”) om att överlåta samtliga sina aktier i Rebelle till Vinted mot ett kontant vederlag om 14,10 SEK per aktie i Rebelle (” Erbjudandet”). Idag, den 22 augusti 2022, har Vinted offentliggjort att aktieägare som … Continued

Uttalande från den oberoende budkommittén i Rebelle med anledning av offentligt uppköpserbjudande från Vinted UAB[1]

Den oberoende budkommittén i Rebelle AB (publ) (“Rebelle” eller “Bolaget ”) rekommenderar aktieägarna i Rebelle att acceptera det offentliga uppköpserbjudandet som lämnats av Vinted UAB (“Vinted”). Detta uttalande görs av den oberoende budkommittén för Rebelle i enlighet med punkt II.19 i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Takeover-regler för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”). BakgrundDen 25 juli 2022 offentliggjorde … Continued

Rebelle publicerar preliminärt resultat för det andra kvartalet 2022

Med anledning av att Vinted UAB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Rebelle AB (publ) (”Rebelle”), offentliggör Rebelle viss preliminär finansiell information för det andra kvartalet 2022. Den finansiella informationen nedan som hänför sig till det första kvartalet (Q1) 2021 respektive det första kvartalet (Q1) 2022, har tidigare offentliggjorts och inkluderas för … Continued

Rebelles grundare Cécile Wickmann talar på K5 Future Retail Conference

Rebelle AB (publ) meddelar idag att bolagets grundare och CCO, Cécile Wickmann, kommer att hålla en keynote-presentation under K5 Future Retail Conference i Berlin. Den 29 och 30 juni genomförs den största tyska e-handelskonferensen för tionde gången efter två års uppehåll. De största aktörerna i e-handelssektorn kommer att träffas under två dagar och bjuda på … Continued

Rebelle (publ) anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant

Rebelle AB (publ) (”Rebelle” eller ”Bolaget”), har utsett Erik Penser Bank AB (”Penser”) till likviditetsgarant för Bolagets aktie. Syftet är att förbättra aktiens likviditet och Pensers uppdrag inleds med omedelbar verkan. Likviditetsgarantens målsättning är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Penser kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att ställa … Continued

REBELLEs grundare Cécile Wickmann talar på High-Tech Gründerfonds familjedag

Hamburg, 14 juni: Den 15 juni kommer Cécile Wickmann att hålla en keynotepresentation om REBELLEs hållbara affärsmodell och den första gröna börsintroduktion i Nasdaqs globala systemet vid High-Tech Gründerfonds största nätverksevent. Cécile Wickmann får sällskap av andra framstående talare som Roland Sackers (VD för Qiagen), Adam Kostyál (Senior Vice President för Global Listing Services och … Continued

Rättelse: Rebelle (publ) publicerar delårsrapport, januari–mars 2022

I det pressmeddelande som bolaget publicerade tidigare idag (2022-05-19) klockan 08.45 fanns det en felaktig siffra för vinst per aktie. Det korrigerade antalet är: Vinst per aktie uppgick till -0,32 EUR (0,00). Första kvartalet januari–mars 2022 Intäkterna uppgick till MEUR 1,72 (2,24) Rörelseresultatet för period uppgick till MEUR -5,30 (0,006) Justerat rörelseresultatet för period uppgick … Continued