Notice: file_get_contents(): read of 8192 bytes failed with errno=21 Is a directory in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4623 Notice: Error when decoding a JSON file at path /var/www/html/wp-content/themes/rebelle/resources: Syntax error in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4631 Notice: file_get_contents(): read of 8192 bytes failed with errno=21 Is a directory in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4623 Notice: Error when decoding a JSON file at path /var/www/html/wp-content/themes/rebelle/resources: Syntax error in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4631

Rebelle (publ) publicerar delårsrapport, april – juni 2022

Andra kvartalet april – juni 2022

 • Intäkterna uppgick till MEUR 1,38 (1,83)
 • Rörelseresultatet för period uppgick till MEUR -1,92 (-0,45)
 • Justerat rörelseresultatet för period uppgick till MEUR -1,51 (-0,38)
 • Vinst per aktie uppgick till EUR -0,09 (-0,03)

Perioden 1 januari, 2022 – 30 juni, 2022

 • Intäkterna uppgick till MEUR 3,10 (4,07)
 • Rörelseresultatet för period uppgick till MEUR -7,22 (-0,45)
 • Justerat rörelseresultatet för period uppgick till MEUR -3,04 (-0,39)
 • Vinst per aktie uppgick till EUR -0,38 (-0,03)
 • Likvida medel per den 30 juni uppgick till MEUR 12,6 (2,1)

Väsentliga händelser andra kvartalet 2022

 • Utmanande marknadssentiment råder på den tyska hemmamarknaden och kännetecknas av lågt förtroende bland konsumenter på grund av hög inflation och osäkra ekonomiska utsikter.
 • 108 tusen nya produkter uppladdade på webbplatsen under andra kvartalet 2022 (-8% jämfört med andra kvartalet 2021).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Vinted UAB offentliggjorde den 25 juli 2022 ett offentligt uppköpserbjudande om att överlåta samtliga aktier i Rebelle AB, villkorat av att Vinted blir ägare till aktier motsvarande mer än 90% av det totala antalet utestående aktier i Rebelle. Den 19 augusti 2022 hade 96,7% av aktieägarna följt rekommendationen från styrelsens oberoende kommitté att acceptera erbjudandet.

VD-kommentar

Återfinns på engelska i delårsrapporten.

Rapporten i sin helhet finns som bilaga till detta pressmeddelande och på Rebelles IR-webbplats, https://ir.rebelle.com/investors/financial-reports/

För mer information vänligen kontakta:
Jonas Rodny, Paues Åberg Communications
Cécile Wickmann, grundare och CCO för Rebelle

Telefon: +46 76 190 90 51
jonas.rodny@pauesaberg.se

Om Rebelle
Rebelle driver en europeisk online-marknadsplats, Rebelle.com, för försäljning och köp av second hand-modeartiklar och accessoarer från lyxmärken. Rebelle tar ansvar för hela försäljningsprocessen för att fysiskt säkerställa kvalitet och äkthet för produkter som säljs till konsumenter och att betalningar och produktleveranser hanteras. Baserat på denna kapitaleffektiva ”kontrollerade marknadsplats” (Eng. managed marketplace), avser Rebelle leverera en förstklassig sälj- och köpupplevelse till sina kunder. Rebelle erbjuder försäljning och köp av världens mest eftertraktade modemärken som Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermès och Prada samtidigt som Bolaget bidrar till att öka kundernas medvetenhet om hållbarhet och cirkularitet inom modebranschen. Bolaget erbjuder fler än 200 000 produkter till, och som är listade av, kunder i hela Europa med fokus på EU.

Bolagets aktier (kortnamn BELLE) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Vator Securities AB är Bolagets certified adviser och kan nås på ca@vatorsec.se eller +46 8 580 065 99. För mer information, vänligen besök: ir.rebelle.com