Notice: file_get_contents(): read of 8192 bytes failed with errno=21 Is a directory in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4623 Notice: Error when decoding a JSON file at path /var/www/html/wp-content/themes/rebelle/resources: Syntax error in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4631 Notice: file_get_contents(): read of 8192 bytes failed with errno=21 Is a directory in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4623 Notice: Error when decoding a JSON file at path /var/www/html/wp-content/themes/rebelle/resources: Syntax error in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4631

Rebelle publicerar preliminärt resultat för det andra kvartalet 2022

Med anledning av att Vinted UAB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Rebelle AB (publ) (”Rebelle”), offentliggör Rebelle viss preliminär finansiell information för det andra kvartalet 2022. Den finansiella informationen nedan som hänför sig till det första kvartalet (Q1) 2021 respektive det första kvartalet (Q1) 2022, har tidigare offentliggjorts och inkluderas för referens och för att underlätta jämförbarhet.

Nyckeltal (m EUR) Q1.21 Q1.22 Q2.21 Q2.22
Nettoförsäljning 7,31 6,33 6,19 5,34
Intäkter 2,24 1,72 1,84 1,40
Provisionssats (%) 30,6 27,1 29,7 26,2
Marknadsföringskostnader 0,50 1,24 0,45 0,83
Personalkostnader (exkl. ESOP) 0,82 1,01 0,83 1,03
Nettokassa (skuld) 1,45 14,78 1,74 12,62
Antal nyligen listade artiklar (tusental) 101,6 119,2 117,6 107,8
Antal beställningar (tusental) 26,6 21,5 22,4 17,4
Genomsnittlig nettokundkorg (EUR) 275 294 277 307
Antal aktiva köpare (tusental) 15,8 13,7 13,6 11,9
Antal aktiva säljare (tusental) 7,9 6,3 6,7 5,7
  • Preliminär nettoförsäljning (GMV) under Q2 2022 uppgick till EUR 5.3m. Nedgången på 14 % jämfört med Q2 2021 beror främst på det utmanande marknadsklimatet. Nedgången på 16 % jämfört med Q1 2021 följde säsongsvariationerna.
  • Antalet beställningar var 22% lägre jämfört med Q2 2021. Detta kompenserades delvis genom en ökning om 11% av den genomsnittliga nettokundkorgen som uppgick till EUR 307 i Q2 2022. På grund av en ökad andel produkter som sålts av professionella kunder, var provisionssatsen om 26,2 %, 3,5 procentenheter lägre jämfört med Q2 2021.
  • För att möjliggöra långsiktig tillväxt hamnade marknadsföringskostnaderna och personalkostnaderna 84 % respektive 24 % över motsvarande nivå jämfört med Q2 2021. Jämfört med tidigare Q1-siffror minskade marknadsföringskostnaderna för Q1 2022 med 33 % och personalkostnaderna var i princip oförändrade (+2 %).
  • På inkommande-sidan registrerade Rebelle ett inflöde av 108 000 produkter på dess marknadsplats. Detta motsvarar en minskning med 8 % jämfört med Q2 2021.
  • Antalet aktiva köpare (minst en order)/säljare (minst en listad produkt) var 13 % / 14 % lägre än motsvarande period under Q1 2022. Detta är främst beroende på den utmanande makroekonomiska miljön på Rebelles kärnmarknad i Tyskland.
  • Nettokassa (skuld) per den sista juni 2022 uppgick till m EUR 12,6.

Alla siffror är preliminära och har ej granskats av Rebelles revisor. Rebelles kvartalsrapport för andra kvartalet 2022 kommer att publiceras den 25 augusti 2022.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Rodny, Paues Åberg Communications
Alexander Eulenburg, CFO för Rebelle

Telefon: +46 76 190 90 51
jonas.rodny@pauesaberg.se

Om Rebelle

Rebelle driver en europeisk online-marknadsplats, Rebelle.com, för försäljning och köp av second hand-modeartiklar och accessoarer från lyxmärken. Rebelle tar ansvar för hela försäljningsprocessen för att fysiskt säkerställa kvalitet och äkthet för produkter som säljs till konsumenter och att betalningar och produktleveranser hanteras. Baserat på denna kapitaleffektiva ”kontrollerade marknadsplats” (Eng. managed marketplace), avser Rebelle leverera en förstklassig sälj- och köpupplevelse till sina kunder. Rebelle erbjuder försäljning och köp av världens mest eftertraktade modemärken som Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermès och Prada samtidigt som Bolaget bidrar till att öka kundernas medvetenhet om hållbarhet och cirkularitet inom modebranschen. Bolaget erbjuder fler än 200 000 produkter till, och som är listade av, kunder i hela Europa med fokus på EU.

Bolagets aktier (kortnamn BELLE) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Vator Securities AB är Bolagets certified adviser och kan nås på ca@vatorsec.se eller +46 8 580 065 99. För mer information, vänligen besök: ir.rebelle.com