Notice: file_get_contents(): read of 8192 bytes failed with errno=21 Is a directory in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4623 Notice: Error when decoding a JSON file at path /var/www/html/wp-content/themes/rebelle/resources: Syntax error in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4631 Notice: file_get_contents(): read of 8192 bytes failed with errno=21 Is a directory in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4623 Notice: Error when decoding a JSON file at path /var/www/html/wp-content/themes/rebelle/resources: Syntax error in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4631

Rebelle har ansökt om avnotering av sina aktier från Nasdaq First North Growth Market

22 augusti 2022

Den 25 juli 2022 offentliggjorde Vinted UAB (”Vinted”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Rebelle AB (publ) (”Rebelle”) om att överlåta samtliga sina aktier i Rebelle till Vinted mot ett kontant vederlag om 14,10 SEK per aktie i Rebelle (” Erbjudandet”). Idag, den 22 augusti 2022, har Vinted offentliggjort att aktieägare som representerar sammanlagt 96,7 procent av alla aktier i Rebelle har accepterat Erbjudandet. I samband med detta förklarade Vinted Erbjudandet ovillkorat, vilket innebär att Vinted kommer att fullfölja förvärvet av de aktier i Rebelle som har lämnats in i Erbjudandet. Vinted har förlängt acceptfristen ytterligare till och med den 2 september 2022 för att ge återstående aktieägare en möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Vinted har informerat styrelsen i Rebelle att Vinted kommer att påkalla ett tvångsinlösenförfarande beträffande återstående aktier i Rebelle samt begärt att aktierna i Rebelle ska avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.

Mot bakgrund av det ovanstående har styrelsen för Rebelle ansökt om avnotering av aktierna i Rebelle från Nasdaq First North Growth Market. Rebelle kommer att offentliggöra vilket datum som blir sista dag för handel så snart Rebelle har erhållit besked om detta från Nasdaq First North Growth Market.

Vinted har även begärt att styrelsen i Rebelle kallar till en extra bolagsstämma bland annat i syfte att välja nya styrelseledamöter i bolaget. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras separat.

Mer information om Erbjudandet (endast engelska) finns tillgängligt på https://www.vintage-offer.com

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Rodny, Paues Åberg Communications
Telefon: +46 76 190 90 51
Email: jonas.rodny@pauesaberg.se

Om Rebelle
Rebelle driver en europeisk online-marknadsplats, Rebelle.com, för försäljning och köp av second hand-modeartiklar och accessoarer från lyxmärken. Rebelle tar ansvar för hela försäljningsprocessen för att fysiskt säkerställa kvalitet och äkthet för produkter som säljs till konsumenter och att betalningar och produktleveranser hanteras. Baserat på denna kapitaleffektiva ”kontrollerade marknadsplats” (Eng. managed marketplace), avser Rebelle leverera en förstklassig sälj- och köpupplevelse till sina kunder. Rebelle erbjuder försäljning och köp av världens mest eftertraktade modemärken som Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermès och Prada samtidigt som Bolaget bidrar till att öka kundernas medvetenhet om hållbarhet och cirkularitet inom modebranschen. Bolaget erbjuder fler än 200 000 produkter till, och som är listade av, kunder i hela Europa med fokus på EU.

Bolagets aktier (kortnamn BELLE) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Vator Securities AB är Bolagets certified adviser och kan nås på ca@vatorsec.se eller +46 8 580 065 99. För mer information, vänligen besök: ir.rebelle.com