Notice: file_get_contents(): read of 8192 bytes failed with errno=21 Is a directory in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4623 Notice: Error when decoding a JSON file at path /var/www/html/wp-content/themes/rebelle/resources: Syntax error in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4631 Notice: file_get_contents(): read of 8192 bytes failed with errno=21 Is a directory in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4623 Notice: Error when decoding a JSON file at path /var/www/html/wp-content/themes/rebelle/resources: Syntax error in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4631

Archives: Press releases

Delisting of the shares in Rebelle from Nasdaq First North Growth Market

26 August 2022 Nasdaq has approved Rebelle’s application for delisting of the company’s shares. The last day of trading on Nasdaq First North Growth Market will be 9 September 2022. On 22 August 2022, Rebelle AB (publ) (“Rebelle”) announced that its board of directors had applied for delisting of the shares in Rebelle from Nasdaq … Continued

Avnotering av aktierna i Rebelle från Nasdaq First North Growth Market

26 augusti 2022 Nasdaq har godkänt Rebelles ansökan om avnotering av bolagets aktier. Sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market kommer att vara den 9 september 2022. Den 22 augusti 2022 offentliggjorde Rebelle AB (publ) (“Rebelle”) att bolagets styrelse hade ansökt om avnotering av aktierna i Rebelle från Nasdaq First North Growth … Continued

Rebelle (publ) publicerar delårsrapport, april – juni 2022

Andra kvartalet april – juni 2022 Intäkterna uppgick till MEUR 1,38 (1,83) Rörelseresultatet för period uppgick till MEUR -1,92 (-0,45) Justerat rörelseresultatet för period uppgick till MEUR -1,51 (-0,38) Vinst per aktie uppgick till EUR -0,09 (-0,03) Perioden 1 januari, 2022 – 30 juni, 2022 Intäkterna uppgick till MEUR 3,10 (4,07) Rörelseresultatet för period uppgick … Continued

Rebelle (publ) publishes Interim report, April – June 2022

Second quarter, April – June 2022 Revenue amounted to MEUR 1.38 (1.83) The operating result for the period amounted to MEUR -1.92 (-0.45) The adjusted operating result for the period amounted to MEUR -1.51 (-0.38) Earnings per share amounted to EUR -0.09 (-0.03) The period, January 1, 2022 – June 30, 2022 Revenue amounted to … Continued

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

The shareholders of Rebelle AB (publ) are hereby invited to an extraordinary general meeting on 16 September 2022 Rebelle AB (publ), 559328-4689, (“Rebelle” or the “Company”) holds an extraordinary general meeting on Friday 16 September 2022 at 10:00 at Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hamngatan 2, 111 47 Stockholm, Sweden. The entrance and registration will open … Continued

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Rebelle AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 september 2022 Rebelle AB (publ), 559328-4689, (“Rebelle” eller “Bolaget”) håller extra bolagsstämma fredagen den 16 september 2022 klockan 10.00 på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hamngatan 2, 111 47 Stockholm. Inpassering och registrering börjar klockan 9.30. Kallelse till den extra bolagsstämman sker på begäran … Continued

Rebelle har ansökt om avnotering av sina aktier från Nasdaq First North Growth Market

22 augusti 2022 Den 25 juli 2022 offentliggjorde Vinted UAB (”Vinted”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Rebelle AB (publ) (”Rebelle”) om att överlåta samtliga sina aktier i Rebelle till Vinted mot ett kontant vederlag om 14,10 SEK per aktie i Rebelle (” Erbjudandet”). Idag, den 22 augusti 2022, har Vinted offentliggjort att aktieägare som … Continued

Uttalande från den oberoende budkommittén i Rebelle med anledning av offentligt uppköpserbjudande från Vinted UAB[1]

Den oberoende budkommittén i Rebelle AB (publ) (“Rebelle” eller “Bolaget ”) rekommenderar aktieägarna i Rebelle att acceptera det offentliga uppköpserbjudandet som lämnats av Vinted UAB (“Vinted”). Detta uttalande görs av den oberoende budkommittén för Rebelle i enlighet med punkt II.19 i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Takeover-regler för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”). BakgrundDen 25 juli 2022 offentliggjorde … Continued

Statement by the independent committee of the Board of Directors of Rebelle in relation to the public offer from Vinted UAB[1]

The independent committee of Rebelle AB (publ) (“Rebelle” or the “Company”) recommends the shareholders of Rebelle to accept the public offer made by Vinted UAB (“Vinted”). This statement is made by the independent committee of the Board of Directors of Rebelle pursuant to section II.19 of the Swedish Corporate Governance Board’s Takeover rules for certain … Continued