Archives: Press releases

Uttalande från den oberoende budkommittén i Rebelle med anledning av offentligt uppköpserbjudande från Vinted UAB[1]

Den oberoende budkommittén i Rebelle AB (publ) (“Rebelle” eller “Bolaget ”) rekommenderar aktieägarna i Rebelle att acceptera det offentliga uppköpserbjudandet som lämnats av Vinted UAB (“Vinted”). Detta uttalande görs av den oberoende budkommittén för Rebelle i enlighet med punkt II.19 i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Takeover-regler för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”). BakgrundDen 25 juli 2022 offentliggjorde … Continued

Statement by the independent committee of the Board of Directors of Rebelle in relation to the public offer from Vinted UAB[1]

The independent committee of Rebelle AB (publ) (“Rebelle” or the “Company”) recommends the shareholders of Rebelle to accept the public offer made by Vinted UAB (“Vinted”). This statement is made by the independent committee of the Board of Directors of Rebelle pursuant to section II.19 of the Swedish Corporate Governance Board’s Takeover rules for certain … Continued

Rebelle publicerar preliminärt resultat för det andra kvartalet 2022

Med anledning av att Vinted UAB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Rebelle AB (publ) (”Rebelle”), offentliggör Rebelle viss preliminär finansiell information för det andra kvartalet 2022. Den finansiella informationen nedan som hänför sig till det första kvartalet (Q1) 2021 respektive det första kvartalet (Q1) 2022, har tidigare offentliggjorts och inkluderas för … Continued

Rebelle publishes preliminary financial results for the second quarter of 2022

Due to Vinted UAB submitting a public takeover bid for all the shares in Rebelle AB (publ) (“Rebelle”), Rebelle publishes certain preliminary financial information for the second quarter of 2022. The information below relating to Q1 2021 and Q1 2022 have previously been published and are included for reference and comparability purposes. Key figures (m … Continued

Rebelles grundare Cécile Wickmann talar på K5 Future Retail Conference

Rebelle AB (publ) meddelar idag att bolagets grundare och CCO, Cécile Wickmann, kommer att hålla en keynote-presentation under K5 Future Retail Conference i Berlin. Den 29 och 30 juni genomförs den största tyska e-handelskonferensen för tionde gången efter två års uppehåll. De största aktörerna i e-handelssektorn kommer att träffas under två dagar och bjuda på … Continued

Rebelle founder Cécile Wickmann will speak at K5 Future Retail Conference

Rebelle AB (publ) announced today that its founder and CCO, Cécile Wickmann, will give a keynote at the K5 Future Retail Conference in Berlin. On June 29. and 30. the biggest German-speaking e-commerce summit will celebrate its 10th birthday after a two year break. The big players in the e-commerce industry will meet over two … Continued

Rebelle (publ) anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant

Rebelle AB (publ) (”Rebelle” eller ”Bolaget”), har utsett Erik Penser Bank AB (”Penser”) till likviditetsgarant för Bolagets aktie. Syftet är att förbättra aktiens likviditet och Pensers uppdrag inleds med omedelbar verkan. Likviditetsgarantens målsättning är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Penser kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att ställa … Continued

Rebelle (publ) engages Erik Penser Bank as liquidity provider

Rebelle AB (publ) (”Rebelle” or ”Company”), has entered into an agreement with Erik Penser Bank AB (”Penser”) whereas Penser will act as a liquidity provider for the Company’s share. The purpose is to promote the share's liquidity and Penser’s undertaking commences with immediate effect. A liquidity provider aims to provide a more correct price picture … Continued

REBELLE founder Cécile Wickmann to speak on High-Tech Gründerfonds’ Family Day

Hamburg, June 14th: On June 15th Cécile Wickmann will give a keynote about REBELLE’s sustainable business model and their first green IPO in the global Nasdaq system at the High-Tech Gründerfonds’ biggest networking event. Wickmann will be joined by other high class speakers like Roland Sackers (CEO Qiagen), Adam Kostyál (Senior Vice President of the … Continued

REBELLEs grundare Cécile Wickmann talar på High-Tech Gründerfonds familjedag

Hamburg, 14 juni: Den 15 juni kommer Cécile Wickmann att hålla en keynotepresentation om REBELLEs hållbara affärsmodell och den första gröna börsintroduktion i Nasdaqs globala systemet vid High-Tech Gründerfonds största nätverksevent. Cécile Wickmann får sällskap av andra framstående talare som Roland Sackers (VD för Qiagen), Adam Kostyál (Senior Vice President för Global Listing Services och … Continued