Notice: file_get_contents(): read of 8192 bytes failed with errno=21 Is a directory in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4623 Notice: Error when decoding a JSON file at path /var/www/html/wp-content/themes/rebelle/resources: Syntax error in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4631 Notice: file_get_contents(): read of 8192 bytes failed with errno=21 Is a directory in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4623 Notice: Error when decoding a JSON file at path /var/www/html/wp-content/themes/rebelle/resources: Syntax error in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4631

News Tag: Other Corporate Information

Delisting of the shares in Rebelle from Nasdaq First North Growth Market

26 August 2022 Nasdaq has approved Rebelle’s application for delisting of the company’s shares. The last day of trading on Nasdaq First North Growth Market will be 9 September 2022. On 22 August 2022, Rebelle AB (publ) (“Rebelle”) announced that its board of directors had applied for delisting of the shares in Rebelle from Nasdaq … Continued

Avnotering av aktierna i Rebelle från Nasdaq First North Growth Market

26 augusti 2022 Nasdaq har godkänt Rebelles ansökan om avnotering av bolagets aktier. Sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market kommer att vara den 9 september 2022. Den 22 augusti 2022 offentliggjorde Rebelle AB (publ) (“Rebelle”) att bolagets styrelse hade ansökt om avnotering av aktierna i Rebelle från Nasdaq First North Growth … Continued

Rebelle har ansökt om avnotering av sina aktier från Nasdaq First North Growth Market

22 augusti 2022 Den 25 juli 2022 offentliggjorde Vinted UAB (”Vinted”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Rebelle AB (publ) (”Rebelle”) om att överlåta samtliga sina aktier i Rebelle till Vinted mot ett kontant vederlag om 14,10 SEK per aktie i Rebelle (” Erbjudandet”). Idag, den 22 augusti 2022, har Vinted offentliggjort att aktieägare som … Continued

Rebelle publishes preliminary financial results for the second quarter of 2022

Due to Vinted UAB submitting a public takeover bid for all the shares in Rebelle AB (publ) (“Rebelle”), Rebelle publishes certain preliminary financial information for the second quarter of 2022. The information below relating to Q1 2021 and Q1 2022 have previously been published and are included for reference and comparability purposes. Key figures (m … Continued

Rebelle publicerar preliminärt resultat för det andra kvartalet 2022

Med anledning av att Vinted UAB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Rebelle AB (publ) (”Rebelle”), offentliggör Rebelle viss preliminär finansiell information för det andra kvartalet 2022. Den finansiella informationen nedan som hänför sig till det första kvartalet (Q1) 2021 respektive det första kvartalet (Q1) 2022, har tidigare offentliggjorts och inkluderas för … Continued

Rebelle founder Cécile Wickmann will speak at K5 Future Retail Conference

Rebelle AB (publ) announced today that its founder and CCO, Cécile Wickmann, will give a keynote at the K5 Future Retail Conference in Berlin. On June 29. and 30. the biggest German-speaking e-commerce summit will celebrate its 10th birthday after a two year break. The big players in the e-commerce industry will meet over two … Continued

Rebelles grundare Cécile Wickmann talar på K5 Future Retail Conference

Rebelle AB (publ) meddelar idag att bolagets grundare och CCO, Cécile Wickmann, kommer att hålla en keynote-presentation under K5 Future Retail Conference i Berlin. Den 29 och 30 juni genomförs den största tyska e-handelskonferensen för tionde gången efter två års uppehåll. De största aktörerna i e-handelssektorn kommer att träffas under två dagar och bjuda på … Continued

Rebelle (publ) anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant

Rebelle AB (publ) (”Rebelle” eller ”Bolaget”), har utsett Erik Penser Bank AB (”Penser”) till likviditetsgarant för Bolagets aktie. Syftet är att förbättra aktiens likviditet och Pensers uppdrag inleds med omedelbar verkan. Likviditetsgarantens målsättning är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Penser kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att ställa … Continued

Rebelle (publ) engages Erik Penser Bank as liquidity provider

Rebelle AB (publ) (”Rebelle” or ”Company”), has entered into an agreement with Erik Penser Bank AB (”Penser”) whereas Penser will act as a liquidity provider for the Company’s share. The purpose is to promote the share's liquidity and Penser’s undertaking commences with immediate effect. A liquidity provider aims to provide a more correct price picture … Continued