Notice: file_get_contents(): read of 8192 bytes failed with errno=21 Is a directory in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4623 Notice: Error when decoding a JSON file at path /var/www/html/wp-content/themes/rebelle/resources: Syntax error in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4631 Notice: file_get_contents(): read of 8192 bytes failed with errno=21 Is a directory in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4623 Notice: Error when decoding a JSON file at path /var/www/html/wp-content/themes/rebelle/resources: Syntax error in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4631

News Tag: Listing Regulation

Delisting of the shares in Rebelle from Nasdaq First North Growth Market

26 August 2022 Nasdaq has approved Rebelle’s application for delisting of the company’s shares. The last day of trading on Nasdaq First North Growth Market will be 9 September 2022. On 22 August 2022, Rebelle AB (publ) (“Rebelle”) announced that its board of directors had applied for delisting of the shares in Rebelle from Nasdaq … Continued

Avnotering av aktierna i Rebelle från Nasdaq First North Growth Market

26 augusti 2022 Nasdaq har godkänt Rebelles ansökan om avnotering av bolagets aktier. Sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market kommer att vara den 9 september 2022. Den 22 augusti 2022 offentliggjorde Rebelle AB (publ) (“Rebelle”) att bolagets styrelse hade ansökt om avnotering av aktierna i Rebelle från Nasdaq First North Growth … Continued

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

The shareholders of Rebelle AB (publ) are hereby invited to an extraordinary general meeting on 16 September 2022 Rebelle AB (publ), 559328-4689, (“Rebelle” or the “Company”) holds an extraordinary general meeting on Friday 16 September 2022 at 10:00 at Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hamngatan 2, 111 47 Stockholm, Sweden. The entrance and registration will open … Continued

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Rebelle AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 16 september 2022 Rebelle AB (publ), 559328-4689, (“Rebelle” eller “Bolaget”) håller extra bolagsstämma fredagen den 16 september 2022 klockan 10.00 på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hamngatan 2, 111 47 Stockholm. Inpassering och registrering börjar klockan 9.30. Kallelse till den extra bolagsstämman sker på begäran … Continued

Rebelle offentliggör prospekt inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Den 10 februari 2022 meddelade … Continued

Rebelle publishes prospectus for its initial public offering on Nasdaq First North Growth Market

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. OTHER RESTRICTIONS ARE APPLICABLE. PLEASE SEE “IMPORTANT INFORMATION” AT … Continued

Rebelle AB intends to list its shares on Nasdaq First North Growth Market

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. OTHER RESTRICTIONS ARE APPLICABLE. PLEASE SEE “IMPORTANT INFORMATION” AT … Continued

Rebelle AB avser notera bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Rebelle AB (publ), (“Rebelle” eller … Continued