Notice: file_get_contents(): read of 8192 bytes failed with errno=21 Is a directory in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4623 Notice: Error when decoding a JSON file at path /var/www/html/wp-content/themes/rebelle/resources: Syntax error in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4631 Notice: file_get_contents(): read of 8192 bytes failed with errno=21 Is a directory in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4623 Notice: Error when decoding a JSON file at path /var/www/html/wp-content/themes/rebelle/resources: Syntax error in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4631

Rebelle (publ) publicerar delårsrapport, januari–mars 2022

Första kvartalet januari–mars 2022

  • Intäkterna uppgick till MEUR 1,72 (2,24)
  • Rörelseresultatet för period uppgick till MEUR -5,30 (0,006)
  • Justerat rörelseresultatet för period uppgick till MEUR 1,53 (-0,01)
  • Vinst per aktie uppgick till EUR -0.24 (–)
  • Likvida medel per den 31 mars uppgick till MEUR 14 794 (2 226)

 
Väsentliga händelser första kvartalet 2022

  • Börsintroduktion på Nasdaq First North i Stockholm genomfördes den 25 februari 2022 och den nyemission som genomfördes i samband med det bland befintliga och nya aktieägare inbringande SEK 200 Mkr.
  • Ledningens fokus har varit på att expandera teknikteamet och öka marknadsföringen samt att utvärdera olika förvärvsmöjligheter.

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser finns att rapportera intill dagen för publiceringen av denna rapport.

VD-kommentar
Återfinns på engelska i delårsrapporten.
 
Audiocast den 19 maj kl 15:00
I anslutning till att delårsrapporten för första kvartalet 2022 publiceras, bjuder Rebelle in investerare, analytiker och media till en audiocast den 19 maj, klockan 15.00. Presentationen hålls av Rebelle´s grundare och CCO, Cécile Wickmann, samt CFO Alexander Eulenburg, som kommer att presentera och kommentera delårsrapporten, följt av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska.
 
Datum och tid
19 maj 2022, kl 15:00
 
Länk till audiocast
https://tv.streamfabriken.com/rebelle-q1-2022
 
Telefonnummer
För att delta via telefon, vänligen ring in på något av följande telefonnummer.
SE: +46850558355
UK: +443333009035
US: +16467224957
 
 
För mer information vänligen kontakta:
Jonas Rodny, Paues Åberg Communications
Cécile Wickmann, grundare och CCO för Rebelle
 
Telefon: +46 76 190 90 51
jonas.rodny@pauesaberg.se

Om Rebelle
Rebelle driver en europeisk online-marknadsplats, Rebelle.com, för försäljning och köp av second hand-modeartiklar och accessoarer från lyxmärken. Rebelle tar ansvar för hela försäljningsprocessen för att fysiskt säkerställa kvalitet och äkthet för produkter som säljs till konsumenter och att betalningar och produktleveranser hanteras. Baserat på denna kapitaleffektiva ”kontrollerade marknadsplats” (Eng. managed marketplace), avser Rebelle leverera en förstklassig sälj- och köpupplevelse till sina kunder. Rebelle erbjuder försäljning och köp av världens mest eftertraktade modemärken som Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermès och Prada samtidigt som Bolaget bidrar till att öka kundernas medvetenhet om hållbarhet och cirkularitet inom modebranschen. Bolaget erbjuder fler än 200 000 produkter till, och som är listade av, kunder i hela Europa med fokus på EU.
 
Bolagets aktier (kortnamn BELLE) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Vator Securities AB är Bolagets certified adviser och kan nås på ca@vatorsec.se eller +46 8 580 065 99. För mer information, vänligen besök: ir.rebelle.com