Notice: file_get_contents(): read of 8192 bytes failed with errno=21 Is a directory in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4593 Notice: Error when decoding a JSON file at path /var/www/html/wp-content/themes/rebelle/resources: Syntax error in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4601 Notice: file_get_contents(): read of 8192 bytes failed with errno=21 Is a directory in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4593 Notice: Error when decoding a JSON file at path /var/www/html/wp-content/themes/rebelle/resources: Syntax error in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4601

Idag inleds handeln i Rebelles aktier på Nasdaq First North Growth Market och bolaget erhåller Nasdaqs Green Equity Designation

Rebelle AB (publ) meddelar idag att bolaget blir det första att erhålla en Nasdaq Green Equity Designation samma dag som handeln i aktierna inleds på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet BELLE. Utvärderingen av Rebelle för att erhålla Nasdaq Green Equity Designation utfördes av CICERO Shades of Green och visar att all Rebelles omsättning, alla kostnader och investeringar under 2020 ansågs vara gröna.

Noteringen på First North har föregåtts av en nyemission av aktier, vars teckningstid pågick under 15 februari till 22 februari 2022. Nyemissionen fulltecknades och totalt har cirka 200 miljoner kronor rests i nyemissionen.

"Att kunna notera Rebelle i dessa tider har inte varit lätt men det är en bekräftelse på att vår hållbara affärsmodell som förlänger produktens livscykel och därmed minskar miljöpåverkan är av stort intresse för investerare. Detta bekräftas också av att vi är den första "gröna börsintroduktionen" i Nasdaqs globala system. Idag är ett viktigt steg för oss och Rebelles framtida tillväxtstrategi,” säger Cécile Wickmann, grundare och CCO för Rebelle.

Den av Nasdaq godkända granskaren, CICERO Green, bedömde att Rebelle uppfyllde kraven för Nasdaq Green Equity Designation enligt vad som anges i Nasdaq Green Equity Principles. CICERO Green ansåg att Rebelles marknadsplats och tjänster stöder minskade framtida koldioxidutsläpp genom att förlänga livslängden på föremål, vilket resulterar i minskat avfall, utsläpp och miljöföroreningar från produktion av nya föremål. CICERO Green inspireras av det exempel Rebelle har etablerad om hur principer för cirkulär ekonomi kan tillämpas.

“Som en del av Nasdaqs engagemang inom ESG, och baserat på den ökade efterfrågan av transparens, lanserade vi Nasdaq Green Designations för att stödja bolag med deras gröna affärsmodeller och strategier. Vi är glada att Rebelle blir den första IPO:n på våra marknader att erhålla Nasdaqs Green Equity Designation i samband med noteringen, för att stötta dem med synlighet mot gröna investerare,” säger Adam Kostyál, chef för European Listings, Nasdaq.

Rådgivare
Vator Securities AB var Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB var legal rådgivare till Rebelle beträffande svensk lag och Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB var legal rådgivare till Rebelle beträffande tysk lag. Vator Securities AB är Bolagets certified adviser och kan nås på ca@vatorsec.se eller +46 8 580 065 99.

Om Nasdaq Green Equity Designation
Nasdaq Green Equity Designation lanserades i juni 2021 och är en frivillig beteckning för bolag som vill öka synligheten kring sina gröna affärsmodeller och strategier. Syftet med Nasdaqs nya Green Equity Designation är att erbjuda ökad synlighet för investerare som söker efter hållbara investeringar. Nasdaq Green Equity Designation riktar sig till bolag där över 50 % av omsättningen genereras av aktiviteter som anses vara gröna och vars investeringar till övervägande del är gröna aktiviteter. Omsättningen från fossila bränslen ska uppgå till mindre än fem procent. Idag finns det fyra bolag på Nasdaqs huvudmarknader som beviljats en Nasdaq Green Equity Designation och ett ytterligare bolag på Nasdaq First North utöver Rebelle.

För mer information vänligen kontakta:
Jonas Rodny, Paues Åberg Communications
Cécile Wickmann, grundare och CCO för Rebelle

Telefon: +46 76 190 90 51
jonas.rodny@pauesaberg.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022 kl. 08:45 CET.

Om Rebelle
Rebelle driver en europeisk online-marknadsplats, Rebelle.com, för försäljning och köp av second hand-modeartiklar och accessoarer från lyxmärken. Rebelle tar ansvar för hela försäljningsprocessen för att fysiskt säkerställa kvalitet och äkthet för produkter som säljs till konsumenter och att betalningar och produktleveranser hanteras. Baserat på denna kapitaleffektiva ”kontrollerade marknadsplats” (Eng. managed marketplace), avser Rebelle leverera en förstklassig sälj- och köpupplevelse till sina kunder. Rebelle erbjuder försäljning och köp av världens mest eftertraktade modemärken som Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermès och Prada samtidigt som Bolaget bidrar till att öka kundernas medvetenhet om hållbarhet och cirkularitet inom modebranschen. Bolaget erbjuder fler än 200 000 produkter till, och som är listade av, kunder i hela Europa med fokus på EU.