News Tag: Regulatory

Correction: Rebelle (publ) publishes Interim report, January–March 2022

In the press release the company published earlier today (2022-05-19) at 08.45, there was an incorrect number for the Earnings per share. The corrected number is: Earnings per share amounted to EUR -0.32 (0,00). First quarter, January–March 2022 Revenue amounted to MEUR 1.72 (2.24) The operating result for the period amounted to MEUR -5.30 (6.00) … Continued

Rättelse: Rebelle (publ) publicerar delårsrapport, januari–mars 2022

I det pressmeddelande som bolaget publicerade tidigare idag (2022-05-19) klockan 08.45 fanns det en felaktig siffra för vinst per aktie. Det korrigerade antalet är: Vinst per aktie uppgick till -0,32 EUR (0,00). Första kvartalet januari–mars 2022 Intäkterna uppgick till MEUR 1,72 (2,24) Rörelseresultatet för period uppgick till MEUR -5,30 (0,006) Justerat rörelseresultatet för period uppgick … Continued

Rebelle (publ) publishes Interim report, January–March 2022

First quarter, January–March 2022 Revenue amounted to MEUR 1.72 (2.24) The operating result for the period amounted to MEUR -5.30 (6.00) The adjusted operating result for the period amounted to MEUR 1.53 (-0.01) Earnings per share amounted to EUR -0.24 (n.a.) Cash and cash equivalents on March 31 amounted to MEUR 14,794 (2,226) Significant events … Continued

Rebelle (publ) publicerar delårsrapport, januari–mars 2022

Första kvartalet januari–mars 2022 Intäkterna uppgick till MEUR 1,72 (2,24) Rörelseresultatet för period uppgick till MEUR -5,30 (0,006) Justerat rörelseresultatet för period uppgick till MEUR 1,53 (-0,01) Vinst per aktie uppgick till EUR -0.24 (–) Likvida medel per den 31 mars uppgick till MEUR 14 794 (2 226)  Väsentliga händelser första kvartalet 2022 Börsintroduktion på Nasdaq First … Continued

Rebelle offentliggör prospekt inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Den 10 februari 2022 meddelade … Continued

Rebelle publishes prospectus for its initial public offering on Nasdaq First North Growth Market

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. OTHER RESTRICTIONS ARE APPLICABLE. PLEASE SEE “IMPORTANT INFORMATION” AT … Continued

Rebelle AB intends to list its shares on Nasdaq First North Growth Market

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO, THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. OTHER RESTRICTIONS ARE APPLICABLE. PLEASE SEE “IMPORTANT INFORMATION” AT … Continued

Rebelle AB avser notera bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Rebelle AB (publ), (“Rebelle” eller … Continued